25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Lista spółek komandytowo-akcyjnych 10-03-2023

W Polsce jest aktywnych 3345  spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce

Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 272 8,13
KUJAWSKO-POMORSKIE 83 2,48
LUBELSKIE 69 2,06
LUBUSKIE 41 1,23
ŁÓDZKIE 136 4,07
MAŁOPOLSKIE 316 9,45
MAZOWIECKIE 1382 41,32
OPOLSKIE 25 0,75
PODKARPACKIE 56 1,67
PODLASKIE 37 1,11
POMORSKIE 204 6,10
ŚLĄSKIE 250 7,47
ŚWIĘTOKRZYSKIE 36 1,08
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 19 0,57
WIELKOPOLSKIE 371 11,09
ZACHODNIOPOMORSKIE 48 1,43

Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych w największych miastach

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1220
KRAKÓW 230
POZNAŃ 191
WROCŁAW 190
ŁÓDŹ 97
GDAŃSK 91
KATOWICE 81
LUBLIN 43
GDYNIA 32
KIELCE 28
SZCZECIN 27
BYDGOSZCZ 24
TORUŃ 24
BIAŁYSTOK 24
BIELSKO-BIAŁA 23
CZĘSTOCHOWA 17
RZESZÓW 16
GORZÓW WIELKOPOLSKI 15
OPOLE 15
PIASECZNO 14
SOPOT 14
KALISZ 14
ZIELONA GÓRA 12
LESZNO 12
SOWINIEC 12
RYBIE 11
TYCHY 11
TCZEW 10
LUBOŃ 10

Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych wg roku rejestracji w KRS:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2023 19
2022 961
2021 174
2020 74
2019 110
2018 75
2017 65
2016 68
2015 38
2014 39
2013 895
2012 389
2011 128
2010 131
2009 56
2008 65
2007 38
2006 13
2005 4
2003 1
2001 2

Baza jest udostępniana w pliku excel

Lista spółek komandytowo-akcyjnych przykład danych

Stan na dzień 10-03-2023 r.

Można zamówić tylko wybrane podmioty na podstawie wskazanej lokalizacji, branży, daty powstania.

Dysponujemy bazą adresową 3345 spółek komandytowo-akcyjnych w tym 926 z kontaktem telefonicznym, 748 z adresem email (1359 z telefonem lub email).

Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.

Zgodnie z rozporządzenie RODO, dane kontaktowe podmiotów posiadających osobowość prawną nie podlegają rozporządzeniu, tym samym odostępniana baza nie podlega RODO.

Jeżeli spółki komandytowo-akcyjne to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem zapytanie jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. 
Tel: 22 648 80 90 
Email: coig@coig.com.pl
 
Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych wg wskaznej głównej branży PKD:
Główny PKD Liczba
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 244
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 234
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 219
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 200
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 192
64.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 142
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 111
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 98
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 91
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 71
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 67
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 66
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 49
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 43
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 43
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 42
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 38
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 37
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 36
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 31
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 30
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 30
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 30
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 29
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 26
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 20
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 16
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 16
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 16
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 16
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 16
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 14
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 13
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 12
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 12
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 11
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 11
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 11
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11
86.23.Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 11
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 10
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 10
70.21.Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 10
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 10
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 9
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 9
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 9
42.22.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8
47.79.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8
64.91.Z - LEASING FINANSOWY 8
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 8
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 7
10.71.Z - PRODUKCJA PIECZYWA PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK 7
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 7
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 7
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 7
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 7
43.12.Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 7
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 7
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 7
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 7
77.40.Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 7
86.21.Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 7
01.25.Z - UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 6
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6
33.16.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH 6
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 6
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 6
47.78.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 6
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6
66.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 6
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 6
86.22.Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 6
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 5
16.24.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 5
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 5
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 5
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 5
46.33.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 5
46.34.A - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 5
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 5
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5
59.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 5
61.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 5
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5
66.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 5
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 5
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 5
86.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 5
 
 
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X