02-07-2022 Marii i Urbana
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Lista spółek komandytowo-akcyjnych 01-03-2021

Dysponujemy listą 2876 aktywnych spółek komandytowo-akcyjnych w Polsce, w tym 912 z kontaktem telefonicznym, 461 z adresem email. 

Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba
DOLNOŚLĄSKIE 228
KUJAWSKO-POMORSKIE 48
LUBELSKIE 47
LUBUSKIE 29
ŁÓDZKIE 92
MAŁOPOLSKIE 265
MAZOWIECKIE 1308
OPOLSKIE 16
PODKARPACKIE 43
PODLASKIE 20
POMORSKIE 161
ŚLĄSKIE 188
ŚWIĘTOKRZYSKIE 41
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 15
WIELKOPOLSKIE 313
ZACHODNIOPOMORSKIE 62

Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych w największych miastach

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 1173
KRAKÓW 215
POZNAŃ 194
WROCŁAW 188
KATOWICE 77
GDAŃSK 76
ŁÓDŹ 70
LUBLIN 37
SZCZECIN 36
KIELCE 34
PIASECZNO 31
GDYNIA 26
TORUŃ 18
RYBIE 17
RZESZÓW 16
BIELSKO-BIAŁA 16
ZIELONA GÓRA 13
BIAŁYSTOK 13
CZĘSTOCHOWA 13
LUBOŃ 12
SOWINIEC 12
OPOLE 11
SOPOT 11
BYDGOSZCZ 10
GORZÓW WIELKOPOLSKI 10

Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych wg roku rejestracji w KRS:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2021 3
2020 81
2019 133
2018 92
2017 79
2016 82
2015 44
2014 56
2013 1200
2012 544
2011 173
2010 145
2009 68
2008 89
2007 50
2006 24
2005 6
2004 2
2003 1
2002 1
2001 3

Baza jest udostępniana w pliku excel

Lista spółek komandytowo-akcyjnych przykład danych

Stan na dzień 01-03-2021 r.

Można zamówić tylko wybrane podmioty na podstawie wskazanej lokalizacji, branży, daty powstania.

Nasza baza pochodzi z danych rejestrowych. Nie pozyskujemy zgód na wysyłki emailowe o charakterze marketingowym. Pierwszy email do adresata powinien więc zawierać zapytanie o wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych.

Zgodnie z rozporządzenie RODO, dane kontaktowe podmiotów posiadających osobowość prawną nie podlegają rozporządzeniu, tym samym odostępniana baza nie podlega RODO.

Jeżeli spółki komandytowo-akcyjne to ważni dla Ciebie klienci i potrzebujesz kontakty teleadresowe do nich, skontaktuj się z nami. 
Bazę otrzymasz w pliku exel z każdą informacją w osobnej kolumnie w taki sposób, aby umożliwić swobodne sortowanie danych.
 
Prześlij emilem dane do faktury wraz z informacją jaką bazę chcesz kupić.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. 
Tel: 22 648 80 90 
Email: coig@coig.com.pl
 
Wykaz spółek komandytowo-akcyjnych wg wskaznej głównej branży PKD:
Główny PKD Liczba
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 317
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 253
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 239
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 194
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 129
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 105
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 97
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 90
64.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 77
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 77
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 66
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 58
64.92.Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 50
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 35
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 32
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 30
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 28
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 27
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 27
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 23
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 23
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 21
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 16
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 16
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 16
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 14
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 13
77.11.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 13
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 11
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 11
64.91.Z - LEASING FINANSOWY 10
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 10
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10
 
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X