15-04-2024 Anastazji i Bazylego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z niemieckim kapitałem działające w Polsce na 18-08-2023 r.

W Polsce działa 9621 spółek, w których jednym z udziałowców jest niemiecka firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Niemiec (lub jest beneficjentem rzeczywistym). 

Liczba firm z kapitalem niemieckim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1287 13,38
KUJAWSKO-POMORSKIE 262 2,72
LUBELSKIE 98 1,02
LUBUSKIE 460 4,78
ŁÓDZKIE 297 3,09
MAŁOPOLSKIE 553 5,75
MAZOWIECKIE 2550 26,50
OPOLSKIE 288 2,99
PODKARPACKIE 131 1,36
PODLASKIE 33 0,34
POMORSKIE 484 5,03
ŚLĄSKIE 933 9,70
ŚWIĘTOKRZYSKIE 48 0,50
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 115 1,20
WIELKOPOLSKIE 1108 11,52
ZACHODNIOPOMORSKIE 974 10,12

 Lista miejscowości w których działa minimum 40 firm z kapitałem niemieckim:

Miejscowość Liczba
WARSZAWA 2256
WROCŁAW 685
POZNAŃ 520
SZCZECIN 455
KRAKÓW 389
KATOWICE 194
GDAŃSK 189
ŁÓDŹ 165
GDYNIA 91
CZĘSTOCHOWA 85
GLIWICE 79
BYDGOSZCZ 75
KOSZALIN 75
ZIELONA GÓRA 72
OPOLE 66
TORUŃ 61
GORZÓW WIELKOPOLSKI 61
TYCHY 51
BIELSKO-BIAŁA 48
LUBLIN 46
SŁUBICE 43
LEGNICA 41
RZESZÓW 41
CHORZÓW 40

Wykaz firm z kapitałem niemieckim  działających w Polsce ze względu na rok rejestracji spółki:

Data rozpoczęcia działalności Liczba
2023 301
2022 637
2021 623
2020 599
2019 557
2018 486
2017 375
2016 461
2015 350
2014 241
2013 365
2012 306
2011 232
2010 220
2009 172
2008 240
2007 277
2006 279
2005 328
2004 509
2003 498
2002 824
2001 741

Firmy z kapitałem niemieckim o największych przychodach

VOLKSWAGEN POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA 
ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
MERCEDES-BENZ LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
T-MOBILE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
"BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ALSO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
MAN TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
MERCEDES-BENZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
"VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
MERCEDES-BENZ MANUFACTURING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
TRANSGOURMET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
PORR SPÓŁKA AKCYJNA 
'SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA 
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Informacje o firmach z kapitałem niemieckim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Dysponujemy bazą adesową 9621 spółek w tym 5011 z kontaktem telefonicznym, 3077 z adresem email (5554 z telefonem lub email).

Cena za 1 podmiot 0,5 zł + 23% VAT minimalna wartość zamówienia 200 zł + 23% VAT

Przykład struktury danych wykazu firm z kapitałem niemieckim

Baza może być rozszerzona o informacje finansowe: przychód, zysk netto, suma aktywów - informacje są dodatkwo płatne w cenie 0,3 zł + 23% VAT za 1 podmiot.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Liczba firm z kapitałem niemieckim działające w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 734
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 505
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 329
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 310
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 298
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 288
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 252
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 218
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 208
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 207
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 184
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 162
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 160
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 114
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 103
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 95
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 87
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 86
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 82
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 81
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 78
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 71
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 68
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 67
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 62
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 58
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 56
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 56
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 55
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 48
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 48
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 46
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 45
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 45
52.10.B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 44
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 44
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 42
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 42
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 42
43.39.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 41
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 40
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 39
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 39
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 37
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 37
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 35
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 35
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 35
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 34
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 34
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 34
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 34
88.10.Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 32
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 31
46.61.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 31
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 31
43.21.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 30
56.10.A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 30
29.20.Z - PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 29
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 29
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 28
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 28
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 28
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 27
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 26
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 26
17.21.Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 26
23.61.Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 26
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 25
16.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 25
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 25
26.51.Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 25
28.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25
31.01.Z - PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 25
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 25
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 25
68.31.Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 25
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 24
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 24
82.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 24
55.20.Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 23
66.22.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 23
82.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23
86.90.E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23
18.12.Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE 22
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 22
64.19.Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 22
85.59.B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 22
25.12.Z - PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 21
26.11.Z - PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 21
32.50.Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 21
45.19.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 21
47.19.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21
58.29.Z - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 21
96.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21
10.11.Z - PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 20
28.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19
32.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19
38.32.Z - ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 19
46.71.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 19
47.71.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19
63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 19
63.99.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19
64.99.Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19
78.30.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 19
01.61.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 18
46.76.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 18
47.11.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 18
52.29.A - DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 18
69.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 18
82.30.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 18
16.10.Z - PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 17
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 17
46.45.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 17
58.11.Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK 17
47.74.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16
66.19.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 16
82.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 16
10.13.Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 15
27.12.Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 15
33.11.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 15
43.29.Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 15
46.41.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 15
46.43.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 15
Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X