29-10-2020 Euzebii i Narcyza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Firmy z niemieckim kapitałem działające w Polsce (stan na 30.06.2020 r.)

W Polsce działa 6730 spółek, w których jednym z udziałowców jest niemiecka firma lub osoba fizyczna będąca obywatelem Niemiec.

Liczba firm z kapitalem niemieckim w poszczególnych województwach:

Województwo Liczba Procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 916 13,61
KUJAWSKO-POMORSKIE 190 2,82
LUBELSKIE 49 0,73
LUBUSKIE 324 4,81
ŁÓDZKIE 181 2,69
MAŁOPOLSKIE 335 4,98
MAZOWIECKIE 1702 25,29
OPOLSKIE 219 3,25
PODKARPACKIE 88 1,31
PODLASKIE 16 0,24
POMORSKIE 298 4,43
ŚLĄSKIE 778 11,56
ŚWIĘTOKRZYSKIE 34 0,51
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 78 1,16
WIELKOPOLSKIE 874 12,99
ZACHODNIOPOMORSKIE 648 9,63

Lista miejscowości w których działa minimum 20 firm z kapitałem niemieckim:

Miejscowość Liczba Procentowo
WARSZAWA 1451 21,56
WROCŁAW 410 6,09
POZNAŃ 378 5,62
SZCZECIN 304 4,52
KRAKÓW 227 3,37
KATOWICE 154 2,29
GDAŃSK 94 1,40
ŁÓDŹ 84 1,25
GLIWICE 78 1,16
OPOLE 59 0,88
GDYNIA 59 0,88
BYDGOSZCZ 58 0,86
TYCHY 53 0,79
ZIELONA GÓRA 49 0,73
GORZÓW WIELKOPOLSKI 45 0,67
BIELSKO-BIAŁA 45 0,67
KOSZALIN 42 0,62
CZĘSTOCHOWA 38 0,56
SOSNOWIEC 30 0,45
CHORZÓW 29 0,43
JELENIA GÓRA 26 0,39
LEGNICA 26 0,39
TORUŃ 25 0,37
ZGORZELEC 24 0,36
RUDA ŚLĄSKA 24 0,36
DĄBROWA GÓRNICZA 22 0,33
ZABRZE 22 0,33
PIŁA 22 0,33
RZESZÓW 21 0,31
LESZNO 21 0,31
TRÓJCA 20 0,30
KĘDZIERZYN-KOŹLE 20 0,30

Liczba firm z kapitałem niemieckim działające w Polsce ze względu na główną branżę działalności:

Główny PKD Liczba
35.11.Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 343
68.20.Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 263
46.90.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 244
62.01.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 205
49.41.Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 181
70.22.Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 175
71.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 136
46.69.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 127
01.11.Z - UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 122
68.10.Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 117
41.10.Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 114
25.11.Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 106
41.20.Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 104
46.75.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 99
70.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 98
46.73.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 89
46.46.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 67
46.74.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 58
52.29.C - DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 58
25.62.Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 57
78.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 57
25.61.Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 56
55.10.Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 49
22.29.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 46
31.09.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 46
47.91.Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 45
69.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA DORADZTWO PODATKOWE 44
73.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 44
29.32.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 43
46.19.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 43
46.14.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 42
33.12.Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 41
78.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 41
33.20.Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 40
46.52.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 40
43.99.Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 39
46.18.Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 36
47.99.Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 35
25.99.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34
62.02.Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 34
43.22.Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 33
71.11.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 33
45.31.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 32
63.12.Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 31
22.22.Z - PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 30
45.20.Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 30
46.63.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 30
46.72.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 30
01.50.Z - UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 29
45.11.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 29
46.51.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 29
74.90.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28
71.20.B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 27
22.23.Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 26
46.42.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 26
72.19.Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 26
22.21.Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 25
74.10.Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 25
17.21.Z - PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 24
46.21.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 24
52.21.Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 24
77.39.Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24
42.11.Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 23
16.23.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 22
23.61.Z - PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 22
62.09.Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 22
13.92.Z - PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 21
22.19.Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 21
46.47.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 21
64.20.Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 21
68.32.Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 21
38.11.Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 20
46.49.Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 20

Informacje o firmach z kapitałem niemieckim na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionalnie, ze względu na datę powstania, branżę prowadzonej działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2020 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X