25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Adresy polskich firm - marketingowe bazy danych firm 2023

Podstawą sukcesów działań marketingowych jest dobrze dobra grupa odbiorców.
Baza danych firm to kluczowe w tym zakresie narzędzie

W przypadku działań Direct Mail - wysyłki pocztowe, czy telemarketing - pozyskiwanie klientów przez telefon, umawianie się na spotkania, to właśnie baza danych będzie podstawą naszego sukcesu. Jej jakość i aktualność zadecyduje o reakcji zwrotnej, czyli ile podmiotów zakupi naszą usługę lub produkt.

Baza danych firm producent
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. jest producentem i dostawcą baz danych firm:

- spółki cywilne 229 866
- spółki akcyjne 7 411
- spółki z o.o. 453 743
- spółki jawne 29 925
- spółki partnerskie 2 321
- spółki komandytowe 32 176
- spółki komandytowo-akcyjne 3345
- izby gospodarcze 356
- izby rzemieślnicze 37
- zrzeszenia 87
- spółdzielnie 9 233
- oddziały zagranicznych przedsiębiorstw 2 143
- stowarzyszenia 70 837
- stowarzyszenia kultury fizycznej 3 751
- fundacje 30 424

- proste spółki akcyjne 1468


Jesteśmy też dostawcą baz danych sektora publicznego:
- administracja samorządowa i centralna,
- administracja skarbowa,
- wymiar sprawiedliwości,
- służby mundurowe,
- ochrona zdrowia,
- edukacja

- parafie rzymsko-katolickie

- wspólnoty mieszkaniowe 183 775

Udostępniamy podmioty nie podlegające rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

Nasi klienci mają do dyspozycji bazę online lub bazy dedykowane przesyłane mailem.

To co sobie cenią nasi klienci to fakt, iż potrafimy im doradzić jakie kryteria doboru bazy danych firm dadzą im najlepsze rezultaty w zależności od wyboru formy komunikacji.

Baza danych firm kryteria selekcji
Kryteria wyboru takie jak:

1) Forma prawna prowadzonej działalności:

a) spółka cywilna,
b) spółka jawna,
c) spółka partnerska,
d) spółka komandytowa,
e) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
f) spółka akcyjna,
g) spółdzielnia,
h) fundacja,
i) stowarzyszenie,
j) sektor publiczny
k) współnota mieszkaniowa
l) kościół katolicki
ł) inna kościoły i związki wyznaniowe

2) Miejsce prowadzenia działalności:
a) województwo,
b) powiat,
c) gmina,
d) miasto,
e) dzielnice Krakowa, Łodzi, Poznania, Warszawy, Wrocławia
f) kod pocztowy
g) odległość od danego miejsca (w oparciu o geomarketing wskazujemy podmioty będące np. 100 metrów, 800 metrów od danego miejsca - siedziby firmy, jej oddziału),
h) miejscowości o kreślonej liczbie mieszkańców;
3) Liczba zatrudnionych pracowników
4) Data założenia firmy
5) Wysokość kapitału zakładowego;
6) Przedmiot działalności: w oparciu o PKD
7) Pochodzenie kapitału:
a) firmy polskie,
b) z kapitałem zagranicznym;
c) z udziałem gminy lub miasta
d) z udziałem Skarbu Państwa
8) W jakiej jest sytuacji podmiot:
a) aktywny
b) w trakcie likwidacji,
c) w upadłości,
d) w trakcie postępowania układowego;
e) w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego

9) Zdarzenia, które nastąpiły w firmie (szczególnie przydatne w marketingu relacji): zmiana adresu, nazwy firmy, zarządu, przedmiotu działalności
10) Czy podmiot zobowiązany jest do badania sprawozdania finansowego
11) Dane ze sprawozdania finansowego
a) wysokość przychodu
b) wysokość zysku brutto
c) wysokość zysku netto
d) wysokość podatku
e) suma bilansowa
12) Podmioty posiadające komercyjne nieruchomości


Wszystkie łączone ze sobą kryteria selekcji pozwalają na bardzo precyzyjne dotarcie do tych, którzy mają potrzebę i możliwości zakupu naszych usług i produktów.

Baza danych firm cennik
Cena bazy danych zależy od sposobu dostępu, liczby zamawianych rekordów oraz informacji jakie mają być dostarczone o poszczególnych podmiotach. Każdorazowo jest indywidualnie kalkulowana.

Zapytaj o bazę danych firm dla siebie wysyłając email: coig@coig.com.pl lub zadzwoń 22 648 80 90 (od 9.00 do 17.00)

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X