25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2024 upadłości firm

W I kwartale 2024 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 112 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  Porównując ten kwartał z pierwszymi kwartałami poprzednich lat widzimy, iż na razie nie mamy problemu z upadłościami firm, choć mamy niewielki wzrost w stosunku do 2023 r.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
styczeń 30 39 27 42 69 67 54 50 49 60
luty 36 34 32 34 64 49 48 46 42 62
marzec 46 32 31 54 55 57 62 41 63 83
suma 112 105 90 130 188 173 164 137 154 205

Należy też zwrócić uwagę iż w 2024 r. 215 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2024 r.Na spadającą liczbę upadłości mają wpływ rosnące postępowania restrukturyzacyjne oraz ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą.

W 2024 r. 617 przedsiębiorców zamiast upadłości firmy ogłosiło upadłość konsumencką.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2024 1278 mieliśmy postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w  2023 r. mieliśmy 4649 takich postępowań, w 2022 r. 2730, w 2021 r. 2270, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2024 r.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 71,43% i indywidualnych działalności gospodarczych 10,71%.

Forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 80 71,43
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 12 10,71
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 10 8,93
SPÓŁKA AKCYJNA 6 5,36
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,89
SPÓŁKA JAWNA 1 0,89
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,89
FUNDACJA 1 0,89

W 2023 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 28,57%.

upadłości firm w województwach  2024

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 7 6,25
KUJAWSKO-POMORSKIE 5 4,46
LUBELSKIE 2 1,79
LUBUSKIE 2 1,79
ŁÓDZKIE 7 6,25
MAŁOPOLSKIE 8 7,14
MAZOWIECKIE 32 28,57
OPOLSKIE 2 1,79
PODKARPACKIE 4 3,57
PODLASKIE 2 1,79
POMORSKIE 6 5,36
ŚLĄSKIE 14 12,50
ŚWIĘTOKRZYSKIE 0 0,00
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 3 2,68
WIELKOPOLSKIE 13 11,61
ZACHODNIOPOMORSKIE 5 4,46

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2024 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 28
KRAKÓW 8
POZNAŃ 7
ŁÓDŹ 3
SZCZECIN 3
WROCŁAW 2
BYDGOSZCZ 2
Opole 2
RZESZÓW 2
BIAŁYSTOK 2
GDAŃSK 2
GDYNIA 2
GLIWICE 2
KATOWICE 2
PIŁA 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 20,54% i handlem 16,96 % :

upadłości firm wg klas PKD 2024 r

Branże w których zanotowano upadłości:

PKD Treść Liczba
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 8
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5
4941Z Transport drogowy towarów 5
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 4
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 3
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 3
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 3
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 2
3109Z Produkcja pozostałych mebli 2
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  2
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 2
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   2
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 2
7311Z Działalność agencji reklamowych 2
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 1
0990Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo 1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1084Z Produkcja przypraw 1
1431Z Produkcja wyrobów pończoszniczych 1
1520Z Produkcja obuwia 1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
1712Z Produkcja papieru i tektury 1
2219Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy  1
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 1
2341Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 1
2611Z Produkcja elementów elektronicznych 1
2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 1
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
3230Z Produkcja sprzętu sportowego 1
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1
4212Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 1
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  1
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 1
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 1
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 1
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  1
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  1
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  1
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  1
4648Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii 1
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  1
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona  1
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 1
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów 1
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 1
6312Z Działalność portali internetowych 1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
6612Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych  1
6910Z Działalność prawnicza 1
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  1
7111Z Działalność w zakresie architektury  1
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 1
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 1
8220Z Działalność centrów telefonicznych (call center) 1
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  1
8690B Działalność pogotowia ratunkowego  1
9311Z Działalność obiektów sportowych 1
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 1
9603Z Pogrzeby i działalność pokrewna 1

 

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X