20-07-2018 Czesława i Hieronima
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Biegli rewidenci - firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Baza 27 620 podmiotów zarejestrowanych w KRS, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Baza podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego jest udostępniana w postaci pliku excel z danymi typu:
- nazwa podmiotu, - forma prawna
- adres - dokładny adres oraz gmina, powiat, województwo
- telefon (22 618) , email (18 288), www (17 352)
- numery KRS, Regon, NIP
- data powstania podmiotu, wysokość kapitału zakładowego
- branża działalności
- osoby, będące członkami zarządu
- kiedy podmiot złożył do KRS sprawozdanie z opinią biegłego rewidenta i za jaki okres (25 924 podmioty)

przykład danych

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów w poszczególnych województwach:

 

Województwo liczba podmiotów procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2163 7,83
KUJAWSKO-POMORSKIE 1051 3,81
LUBELSKIE 696 2,52
LUBUSKIE 515 1,86
ŁÓDZKIE 1224 4,43
MAŁOPOLSKIE 2065 7,48
MAZOWIECKIE 8805 31,88
OPOLSKIE 438 1,59
PODKARPACKIE 817 2,96
PODLASKIE 456 1,65
POMORSKIE 1735 6,28
ŚLĄSKIE 3022 10,94
ŚWIĘTOKRZYSKIE 492 1,78
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 512 1,85
WIELKOPOLSKIE 2743 9,93
ZACHODNIOPOMORSKIE 886 3,21

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów wrdług form prawnych:

 

Forma prawna liczba procentowo
CECH RZEMIEŚLNICZY 1 0,00
FUNDACJA 117 0,42
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 3 0,01
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 1 0,00
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 13 0,05
IZBA GOSPODARCZA 6 0,02
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 50 0,18
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 189 0,68
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 1 0,00
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 3 0,01
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 6 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 7 0,03
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 38 0,14
SPÓŁDZIELNIA 1486 5,38
SPÓŁKA AKCYJNA 7581 27,45
SPÓŁKA EUROPEJSKA 4 0,01
SPÓŁKA JAWNA 1192 4,32
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 1399 5,07
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 319 1,15
SPÓŁKA PARTNERSKA 2 0,01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15065 54,54
STOWARZYSZENIE 106 0,38
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 7 0,03
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 2 0,01
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 10 0,04
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 3 0,01
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 1 0,00
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 4 0,01
ZWIĄZEK ZAWODOWY 2 0,01

Jeżeli zajmujesz się audytem sprawozdań finansowych jako biegły rewident, możesz zamówić dla swoich potrzeb bazę podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego.

Zadzwoń i zapyaj o potrzebną dla Twoich potrzeb bazę tel: 22 648 80 90 lub wyślij email z zapytaniem coig@coig.com.pl
zobacz jak wygląda baza


 
 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2018 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X