24-02-2021 Macieja i Bogusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

firmy zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.

Baza 35 817 podmiotów zarejestrowanych w KRS, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2020 r. Stan na dzień 20 stycznia 2021 r.

Baza podmiotów zobowiązanych do badania sprawozdania finansowego jest udostępniana w postaci pliku excel z danymi typu:

- nazwa podmiotu, - forma prawna
- adres - dokładny adres oraz gmina, powiat, województwo
- telefon (26 909) , email (23 159), www (19 110)
- numery KRS, Regon, NIP
- data powstania podmiotu, wysokość kapitału zakładowego
- branża działalności
- osoby, będące członkami zarządu
- kiedy podmiot złożył do KRS sprawozdanie z opinią biegłego rewidenta i za jaki okres (30 934 podmioty)

przykład danych

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów w poszczególnych województwach: 

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 2430 7,28
KUJAWSKO-POMORSKIE 1183 3,72
LUBELSKIE 950 2,93
LUBUSKIE 534 1,60
ŁÓDZKIE 1383 4,19
MAŁOPOLSKIE 2324 7,01
MAZOWIECKIE  9189 27,17
OPOLSKIE 1093 3,38
PODKARPACKIE 920 2,90
PODLASKIE 532 1,62
POMORSKIE 1867 5,64
ŚLĄSKIE 3220 9,85
ŚWIĘTOKRZYSKIE  1225 3,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 584 1,82
WIELKOPOLSKIE 4384 13,41
ZACHODNIOPOMORSKIE 1253 3,75

Podmioty z obowiązkiem badania sprawozdania finansowego przez biegłwgo rewidenta - liczba podmiotów wrdług form prawnych:

 

Forma prawna liczba procentowo
CECH RZEMIEŚLNICZY 7 0,01
FUNDACJA 258 0,71
GŁÓWNY ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ 1 0,00
INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA 2 0,01
INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ 9 0,03
INSTYTUT BADAWCZY 68 0,21
IZBA GOSPODARCZA 16 0,05
KÓŁKO ROLNICZE 2 0,01
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 127 0,27
OGÓLNOKRAJOWE ZRZESZENIE MIĘDZYBRANŻOWE 1 0,00
POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY 7 0,02
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 5 0,02
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 12 0,04
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 7 0,04
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA 26 0,10
SPÓŁDZIELNIA 2103 6,63
SPÓŁKA AKCYJNA 7332 23,01
SPÓŁKA EUROPEJSKA 3 0,01
SPÓŁKA JAWNA 1412 4,41
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2180 6,50
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 323 1,01
SPÓŁKA PARTNERSKA 4 0,01
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 18832 55,87
STOWARZYSZENIE 282 0,80
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 33 0,10
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ O ZASIĘGU OGÓLNOKRAJOWYM 5 0,02
TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 11 0,03
ZRZESZENIE HANDLU I USŁUG 1 0,00
ZRZESZENIE TRANSPORTU 1 0,00
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 5 0,02
ZWIĄZEK ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 1 0,00
ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 1 0,00
ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ 6 0,02
ZWIĄZEK ZAWODOWY 5 0,02
ZWIĄZKI PRACODAWCÓW 1 0,00
ZWIĄZKI ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH 2 0,01

Jeżeli zajmujesz się audytem sprawozdań finansowych jako biegły rewident, możesz zamówić dla swoich potrzeb bazę podmiotów, które mają obowiązek badania sprawozdania finansowego.

Zadzwoń i zapyaj o potrzebną dla Twoich potrzeb bazę tel: 22 648 80 90 lub wyślij email z zapytaniem coig@coig.com.pl
zobacz jak wygląda baza


 
 

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X