13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Wzrasta miesięczna liczba rejestracji nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego.

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż od 1 stycznia 2020 r. do końca czerwca 2020 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 3550 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli ten trend utrzyma się w pozostałych miesiącach w całym 2020 powinniśmy mieć 7100 takie firmy.

Sądzimy jednak, że liczba takich podmiotów będzie zbliżona do tej w 2018, gdyż w drugiej połowie roku przepływ osób z zagranicy przestanie być ograniczany.

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym czerwiec 2020

rok liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym zmiana % w stosunku do poprzedniego roku
2008 3280  
2009 2457 -25,09
2010 3032 23,4
2011 2997 -1,15
2012 3450 15,12
2013 3658 6,03
2014 4390 20,01
2015 6706 52,7
2016 7122 6,2
2017 7282 2,33
2018 7878 8,18
2019 8820 11,93
2020 7100 -19,5

 *2020 - prognoza dla roku 2020

Liczba miesięcznych rejestracji nowych firm z udziałem kapitału zagranicznego:

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym, miesięcznie czerwiec 2020

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 767 707 631 580 502
luty 830 751 743 551 570
marzec 724 542 661 773 622
kwiecień 350 728 555 580 731
maj 422 733 594 728 559
czerwiec 458 615 622 486 652

Jeżeli chodzi o inwestorów instytucjonalnych to najwięcej spółek zostało założonych przez podmioty z Niemiec i Holandii.

Jeżeli chodzi o osoby fizyczne zakładające spółki to najwięcej spółek założyli obywatele Ukrainy i Białorusi.

Inwestorzy, którzy założyli spółki pochodzą z 53 krajów

kraj pochodzenia kapitału:

kraj pochodzenia kapitału
ALGIERIA KANADA
ANGLIA KOREA POŁUDNIOWA
ARMENIA LITWA
AUSTRIA LUKSEMBURG
AZERBEJDŻAN ŁOTWA
BANGLADESZ MALTA
BELGIA MAROKO
BIAŁORUŚ NIEMCY
BUŁGARIA NORWEGIA
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA PAKISTAN
CHORWACJA PORTUGALIA
CYPR ROSJA
CZECHY RUMUNIA
DANIA SŁOWACJA
EGIPT SŁOWENIA
ESTONIA STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PŁN.
FINLANDIA SYRIA
FRANCJA SZWAJCARIA
GRECJA SZWECJA
GRUZJA TUNEZJA
HISZPANIA TURCJA
HOLANDIA UKRAINA
HONG KONG WĘGRY
INDIE WIELKA BRYTANIA
IRLANDIA WIETNAM
JAPONIA WŁOCHY
JORDANIA  

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (40,28% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (10,11%) i małopolskim 7,18%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym w województwach czerwiec 2020 r.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2020 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 359 10,11
KUJAWSKO-POMORSKIE 175 4,93
LUBELSKIE 154 4,34
LUBUSKIE 62 1,75
ŁÓDZKIE 147 4,14
MAŁOPOLSKIE 255 7,18
MAZOWIECKIE 1430 40,28
OPOLSKIE 28 0,79
PODKARPACKIE 87 2,45
PODLASKIE 85 2,39
POMORSKIE 191 5,38
ŚLĄSKIE 204 5,75
ŚWIĘTOKRZYSKIE 32 0,90
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 35 0,99
WIELKOPOLSKIE 201 5,66
ZACHODNIOPOMORSKIE 105 2,96

 

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 1252

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 5 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 1252
WROCŁAW 277
KRAKÓW 216
POZNAŃ 116
BYDGOSZCZ 115
GDAŃSK 113
ŁÓDŹ 109
LUBLIN 101
SZCZECIN 70
BIAŁYSTOK 63
RZESZÓW 53
KATOWICE 50
GDYNIA 39
CZĘSTOCHOWA 35
BIAŁA PODLASKA 28
ZIELONA GÓRA 23
BIELSKO-BIAŁA 23
PIASECZNO 21
JABŁONOWO 18
TORUŃ 17
PRZEMYŚL 17
OLSZTYN 16
OPOLE 15
JELENIA GÓRA 14
KOSZALIN 14
KIELCE 12
GORZÓW WIELKOPOLSKI 11
PRUSZKÓW 11
JĘDRZEJÓW 11
LEGNICA 10
WŁOCŁAWEK 10
SOSNOWIEC 9
ŚWIECIE 8
SŁUBICE 8
MARKI 8
WÓLKA KOSOWSKA 8
ZĄBKI 8
PUŃSK 8
SOPOT 8
BYTOM 8
CHEŁM 7
RASZYN 6
SEJNY 6
GLIWICE 6
JAWORZNO 6
TYCHY 6
KALISZ 6
RAKÓW 5
RZGÓW 5
SKIERNIEWICE 5
NOWY SĄCZ 5
KONSTANCIN-JEZIORNA 5
RUDA ŚLĄSKA 5
KOMORNIKI 5

Tylko 511 spółek zostało założonych przez inne spółki z siedzibą za granicą, pozostałe (3039) założyły osoby fizyczne będące obcokrajowcami.

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (92,76%), spółki komandytowe (4,73%) i oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,23%).

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3293 92,76
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 168 4,73
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 79 2,23
SPÓŁKA JAWNA 7 0,20
SPÓŁKA AKCYJNA 2 0,06
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,03

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 46 214 zł. Tylko 21 spółek miało kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 19,18%, budownictwo 16,25%, transport 11,49%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym wg klas PKD czerwiec 2020

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 681 19,18
BUDOWNICTWO 577 16,25
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 408 11,49
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 316 8,90
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 263 7,41
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 260 7,32
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 258 7,27
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 228 6,42
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 151 4,25
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  138 3,89
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 111 3,13
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 38 1,07
EDUKACJA 36 1,01
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 35 0,99
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 21 0,59
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 13 0,37
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 13 0,37
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 2 0,06
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,03

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 256 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 209 firm, prowadzenie restauracji 188 firm

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 256
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 209
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 188
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 148
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 119
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 105
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 97
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 95
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  92
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  76
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  69
4932Z Działalność taksówek osobowych  59
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 55
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 52
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 50
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 44
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 42
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 42
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 37
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  37
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 36
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 36
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  31
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 30
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 30
7311Z Działalność agencji reklamowych 30
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 29
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  25
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 24
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 22
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 20
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 20
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  20
4331Z Tynkowanie 19
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 19
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  19
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 17
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  17
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 16
6312Z Działalność portali internetowych 16
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 15
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 15
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 15
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 15
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  14
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 14
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  14
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 14
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 14
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 13
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 13
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 13
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 13
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   13
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 13
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 13
8110Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku  13
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 12
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 12
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 12
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 12
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 12
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 12
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 12
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  12
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 11
8559A Nauka języków obcych 11
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 11
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 10
4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych  10
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 10
8292Z Działalność związana z pakowaniem 10

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X