15-07-2024 Henryka i Włodzimierza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Inwestorzy zagraniczni 2022

Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2022 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 5581 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik półroczny w historii. Jeśli w drugiej połowie roku ta tendencja się utrzyma to będziemy mieli nowy rekord roczny.

nowe firmy z kapitałem zagranicznym w KRS 2022

* na wykresie dla 2022 przyjęto prognozę

Liczba rejestracji nowych firm zagranicznych w poszczególnych miesiącach

miesiąc 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 811 571 767 707 631 580 502
luty 967 785 830 751 743 551 570
marzec 953 762 724 542 661 773 622
kwiecień 840 796 350 728 555 580 731
maj 989 864 422 733 594 728 559
czerwiec 1021 901 458 615 622 486 652
suma 5581 4679 3551 4076 3806 3698 3636

Nie braliśmy pod uwagę spółek zagranicznych, których beneficjentami rzeczywistymi są wyłącznie obywatele Polski

Kraje pochodzenia kapitału

Inwestorzy, którzy założyli spółki pochodzą z 98 krajów:

KRAJ KRAJ KRAJ
ALBANIA HOLANDIA NIGERIA
ALGIERIA HONG KONG NORWEGIA
ARABIA SAUDYJSKA INDIE PAKISTAN
ARMENIA IRAK PORTUGALIA
AUSTRALIA IRAN ROSJA
AUSTRIA IRLANDIA RUMUNIA
AZERBEJDŻAN ISLANDIA SERBIA
BANGLADESZ IZRAEL SINGAPUR
BELGIA JAPONIA SŁOWACJA
BIAŁORUŚ JEMEN SŁOWENIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA JORDANIA SRI LANKA
BRAZYLIA KAMERUN STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE KANADA SYRIA
BUŁGARIA KAZACHSTAN SZKOCJA
CHINY KENIA SZWAJCARIA
CHORWACJA KIRGISTAN SZWECJA
CYPR KOREA POŁUDNIOWA TADŻYKISTAN
CZECHY KOREA PÓŁNOCNA TAJLANDIA
DANIA LIBAN TANZANIA
DOMINIKA LIBIA TUNEZJA
DUBAJ LIECHTENSTEIN TURCJA
EGIPT LITWA TURKMENISTAN
ESTONIA LUKSEMBURG UKRAINA
ETIOPIA ŁOTWA UZBEKISTAN
FILIPINY MACEDONIA WENEZUELA
FINLANDIA MALTA WĘGRY
FRANCJA MAROKO WIELKA BRYTANIA
GHANA MEKSYK WIETNAM
GRECJA MOŁDAWIA WŁOCHY
GRUZJA MOŁDOWA WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
GWINEA MONGOLIA ZIMBABWE
HAITI NEPAL ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
HISZPANIA NIEMCY  

Najwięcej firm powstało z następujących krajów:

Kraj obywatelstwa Liczba
UKRAINA 2363
BIAŁORUŚ 727
NIEMCY 226
TURCJA 140
CHINY 128
GRUZJA 123
WIELKA BRYTANIA 111
ROSJA 108
INDIE 103
FRANCJA 97
LITWA 87
WŁOCHY 82
WIETNAM 79
HOLANDIA 71
ŁOTWA 71
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 50

Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (45,62% wszystkich rejestracji), dolnośląskim (9,25%) i małopolskim 8,13%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym w województwach czerwiec 2022 r.

 Liczba zarejestrowanych firm w 2022 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach: 

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 516 9,25
KUJAWSKO-POMORSKIE 96 1,72
LUBELSKIE 220 3,94
LUBUSKIE 86 1,54
ŁÓDZKIE 202 3,62
MAŁOPOLSKIE 454 8,13
MAZOWIECKIE 2546 45,62
OPOLSKIE 56 1,00
PODKARPACKIE 117 2,10
PODLASKIE 186 3,33
POMORSKIE 276 4,95
ŚLĄSKIE 273 4,89
ŚWIĘTOKRZYSKIE 26 0,47
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 48 0,86
WIELKOPOLSKIE 316 5,66
ZACHODNIOPOMORSKIE 163 2,92

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 2134

Miejscowości w których zarejestrowano minimum 25 firm z udziałem kapitału zagranicznego:

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 2134
WROCŁAW 429
KRAKÓW 401
POZNAŃ 220
GDAŃSK 178
ŁÓDŹ 146
LUBLIN 142
BIAŁYSTOK 123
SZCZECIN 112
KATOWICE 89
RZESZÓW 64
PIASECZNO 58
BYDGOSZCZ 54
CZĘSTOCHOWA 53
ŁOCHÓW 49
BIAŁA PODLASKA 46
GDYNIA 44
WÓLKA KOSOWSKA 43
OPOLE 42
ZIELONA GÓRA 40
ŁAPY 35
JABŁONOWO 28
PRZEMYŚL 21
OLSZTYN 21
KOSZALIN 21
PRUSZKÓW 18
BIELSKO-BIAŁA 16
TORUŃ 15
ZĄBKI 15

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (91,5%)

Forma prawna nowo otwieranych firm: 

forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5381 91,50
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 127 2,16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 36 0,61
SPÓŁKA JAWNA 13 0,22
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 12 0,20
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA 9 0,15
SPÓŁKA AKCYJNA 2 0,03
SPÓŁKA EUROPEJSKA 1 0,02

 

Nowe firmy są głównie nastawione na handel 23,6%, budownictwo 15,8%, transport 14,55%

nowe firmy w KRS z kapitałem zagranicznym wg klas PKD 2022

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało transport drogowy towarów 470 spółek, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 334 firmy, działalność związana z oprogramowaniem 320 firm:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy: 

pkd treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 470
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 334
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 320
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 254
4932Z Działalność taksówek osobowych  165
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 148
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 145
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  139
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 138
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 133
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 132
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  108
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  100
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 75
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 75
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 71
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 61
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 61
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  60
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 58
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 58
7311Z Działalność agencji reklamowych 57
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 53
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 53
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 50
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 42
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 41
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 38
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 33
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 33
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 32
4331Z Tynkowanie 31
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 31
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 31
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  31
4651Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych  30
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  29
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  28
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 27
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 26
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  26
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 25
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 25
6312Z Działalność portali internetowych 23
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 22
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 22
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 20
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 20
8292Z Działalność związana z pakowaniem 20
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 19
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 19
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  19
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 18
5610B Ruchome placówki gastronomiczne 18
8121Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 18
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 17
5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 17
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  16
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 16
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  16
4633Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów  16
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  16
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 16
8560Z Działalność wspomagająca edukację 16
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  15
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 15
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 15
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 15
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 15
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  15
4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona  14
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 14
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  14
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  14
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 14
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  13
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 13
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  13
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 13
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  13
6910Z Działalność prawnicza 13
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  13
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 13
9604Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 13
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  12
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 12
4637Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw 12
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 11
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 11
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 11
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  11
7111Z Działalność w zakresie architektury  11
8559A Nauka języków obcych 11
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 10
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 10
4634A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych 10

Informacje o inwestorach zagranicznych na bieżąco monitoruje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Można zamówić (odpłatnie) listę firm zgodnie ze swoimi potrzebami, np. regionlanie, datę powstania, ze względu na pochodzenie kapitału, branżę działalności.

Bazę można zamówić mailem coig@coig.com.pl, telefonicznie 22 648 80 90 lub faksem 22 205 04 39Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X