13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Rejestracja nowych firm w KRS w pierwszym kwartale 2020 r.

Ile powstało nowych spółek w 2020 r.?

Z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż pierwszym kwartale 2020 r. zarejestrowano 13 260 podmiotów w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.  Jeżeli ten trend utrzymałby się w całym 2020 r. w KRS zostałoby zarejestrowanych 53 040 firm, co oznaczałby nowy rekord rocznych rejestracji. 

nowe firmy w KRS w 2020 r. marzec 

 Liczba rejestracji nowych przedsiębiorców w KRS w 2020 r. 

rok liczba rejestracji w KRS zmiana % do ostatniego okresu
2007 18133  
2008 17119 -6
2009 18226 6
2010 22510 24
2011 23899 6
2012 30930 29
2013 36362 18
2014 35657 -2
2015 47225 32
2016 51133 8
2017 46557 -8,95
2018 45151 -3,02
2019 48124 6,58
*2020 53040 10,22

*prognoza dla 2020r. (nie uwzględnia wpływu pandemii). Do analizy nie braliśmy pod uwagę spółek powstałych z przekształcenia.

Gdzie rozpoczynają działalność nowe spółki

W 2020 r. najwięcej spółek powstało w województwie mazowieckim 31,51%, wielkopolskim 10,05% i śląskim 9,25%:

nowe firmy w KRS w województwach 2020 r. marzec

Liczba rejestracji w rejestrze przedsiębiorców w KRS według województw:

wojewodztwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 1154 8,70
KUJAWSKO-POMORSKIE 541 4,08
LUBELSKIE 458 3,45
LUBUSKIE 219 1,65
ŁÓDZKIE 561 4,23
MAŁOPOLSKIE 1087 8,20
MAZOWIECKIE 4178 31,51
OPOLSKIE 167 1,26
PODKARPACKIE 397 2,99
PODLASKIE 287 2,16
POMORSKIE 779 5,87
ŚLĄSKIE 1226 9,25
ŚWIĘTOKRZYSKIE 229 1,73
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 254 1,92
WIELKOPOLSKIE 1332 10,05
ZACHODNIOPOMORSKIE 391 2,95


Miejscowości, w których zarejestrowano najwięcej spółek w 2020 r.

miejscowosc Liczba
WARSZAWA 3424
WROCŁAW 759
KRAKÓW 719
POZNAŃ 589
ŁÓDŹ 329
GDAŃSK 317
KATOWICE 274
LUBLIN 254
SZCZECIN 228
BYDGOSZCZ 201
BIAŁYSTOK 198
RZESZÓW 189
GDYNIA 162
KIELCE 119
TORUŃ 111
BIELSKO-BIAŁA 99
OLSZTYN 93
ZIELONA GÓRA 86
CZĘSTOCHOWA 80
GLIWICE 69
OPOLE 67
GNIEZNO 59
PIASECZNO 42
PUŁAWY 41
KALISZ 41
RADOM 40
BYTOM 39
SOSNOWIEC 39
ZABRZE 39
SOPOT 38
LEGNICA 37
PRUSZKÓW 37
KNURÓW 35
TYCHY 35
GORZÓW WIELKOPOLSKI 34
DĄBROWA GÓRNICZA 34
RYBNIK 33
TARNÓW 32
BIAŁA PODLASKA 31
MARKI 29
KOSZALIN 29
PŁOCK 27
TARNOWSKIE GÓRY 27
NOWY SĄCZ 26
PRZEMYŚL 26
RUDA ŚLĄSKA 26
ELBLĄG 25
LESZNO 25
JELENIA GÓRA 24
WŁOCŁAWEK 24
KONIN 24
CHORZÓW 23
MIKOŁÓW 23
KOŁOBRZEG 22
ZGORZELEC 20
LUBOŃ 20

Pod względem form prawnych w 2020 r. najwięcej zarejestrowano w spółek z o.o. 83,71%, spółek komandytowych 10,27%, fundacji 1,99%.   

Formy prawne w jakich rejestrowano działalność w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku

forma_prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 11100 83,71
SPÓŁKA KOMANDYTOWA  1362 10,27
FUNDACJA  264 1,99
SPÓŁKA JAWNA  261 1,97
STOWARZYSZENIE  69 0,52
SPÓŁKA AKCYJNA  62 0,47
SPÓŁDZIELNIA  46 0,35
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY  40 0,30
SPÓŁKA PARTNERSKA  25 0,19
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA  24 0,18
ZWIĄZEK PRACODAWCÓW  4 0,03
CECH RZEMIEŚLNICZY  1 0,01
EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH  1 0,01
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE  1 0,01


Z jakim kapitałem rejestrują się nowe spółki
:

Wśród zarejestrowanych podmiotów 11 186 to spółek kapitałowych. Ich średni kapitał to 98 024 zł.

W jakich branżach działają nowe spółki

Najwięcej firm powadzi działalność profesjonalną 16,94% i handlową 14,97%

nowe firmy w KRS wg klas PKD marzec 2020 r.

 Rejestracja firm w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w 2020 roku według klas PKD:

 

klasa liczba procentowo
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 2244 16,94
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 1983 14,97
BUDOWNICTWO 1942 14,66
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 1037 7,83
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 999 7,54
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 980 7,40
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 885 6,68
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 781 5,89
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 486 3,67
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 414 3,12
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  310 2,34
EDUKACJA 301 2,27
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 282 2,13
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 270 2,04
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 176 1,33
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 86 0,65
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 68 0,51
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 11 0,08
GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 3 0,02
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2 0,02


Branże w których najwięcej podmiotów rozpoczęło działalność w 2020 r.:

główne pkd treść Liczba
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  755
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 629
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 537
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 532
4941Z Transport drogowy towarów 473
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 393
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 380
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 376
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 348
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  310
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 300
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 296
7311Z Działalność agencji reklamowych 226
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 206
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  182
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 170
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 169
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 142
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 129
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  126
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 124
4932Z Działalność taksówek osobowych  118
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 117
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  117
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 117
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 112
6910Z Działalność prawnicza 102
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 98
6312Z Działalność portali internetowych 97
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  97
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  92
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 92
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 85
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 83
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 81
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 79
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 72
7111Z Działalność w zakresie architektury  69
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 68
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 60
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 60
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 58
8690E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 58
4669Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń  55
8622Z Praktyka lekarska specjalistyczna  53
8560Z Działalność wspomagająca edukację 52
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  51

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X