21-05-2022 Wiktora i Tymoteusza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłości firm na koniec czerwca 2019 r.

Na koniec czerwca 2019 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 305 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, iż jest ich o 9 upadłości mniej niż analogicznym okresie 2018 r. kiedy było ich 314 oraz o 33 więcej niż w tym samym okresie 2017 r. Jeżeli liczba upadłości utrzyma się na podobnym poziomie w drugiej połowie roku to w całym 2019 powinno ich być 610, wobec 615 w 2018 r.

Liczba upadłości firm w poszczególnych latach

upadłości firm rocznie 2009-2019 

*2019 prognoza

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie czerwiec 2019

liczba postępowań upadłościowych
miesiąc 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 67 54 50 49 60 60 82
luty 49 48 46 42 62 65 76
marzec 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 42 49 45 55 61 62 84
maj 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 44 59 47 49 61 74 86
lipiec   47 58 53 67 81 89
sierpień   50 55 38 64 61 67
wrzesień   33 56 61 44 71 68
październik   65 50 53 56 82 79
listopad   52 54 44 57 49 63
grudzień   54 46 48 60 61 56
suma   615 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę na fakt, iż w pierwszej połowie 2019 r. oddalono wnioski o upadłość w stosunku do 378 podmiotów, a w całym 2018 r. oddalono wnioski u upadłości w stosunku do 562 podmiotów, wobec 430 w 2017 r. i 151 w 2016 r.

Dla ustalenia prawdziwego trendu należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż od stycznia 2016 r. firmy, które mają poważne problemy z płynnością i regulowaniem zobowiązań zamiast ogłaszać upadłość mogą rozpocząć postępowanie restrukturyzacyjne. Takich postępowań w 2018 r. było 465, wobec 348 w 2017 r. i 212 w 2016 r., a w pierwszej połowie 2019 r. 224.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 57,70% i indywidualnych działalności gospodarczych 25,57%.

Forma_prawna liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 176,00 57,70
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 78,00 25,57
SPÓŁKA AKCYJNA 24,00 7,87
SPÓŁKA JAWNA 10,00 3,28
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 8,00 2,62
SPÓŁDZIELNIA 4,00 1,31
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 3,00 0,98
FUNDACJA 1,00 0,33
PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE 1,00 0,33

W 2019 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 22,95% i dolnośląskim 12,79%.

upadłości firm wg województw czerwiec 2019

Województwo liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 39 12,79
KUJAWSKO-POMORSKIE  21 6,89
LUBELSKIE 11 3,61
LUBUSKIE 5 1,64
ŁÓDZKIE  16 5,25
MAŁOPOLSKIE 18 5,90
MAZOWIECKIE  70 22,95
OPOLSKIE 7 2,30
PODKARPACKIE 16 5,25
PODLASKIE 7 2,30
POMORSKIE 15 4,92
ŚLĄSKIE 36 11,80
ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 0,98
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 2,62
WIELKOPOLSKIE  23 7,54
ZACHODNIOPOMORSKIE 10 3,28

Miasta, w których ogłoszono najwięcej upadłości firm w 2019 r.:

Miasto liczba
WARSZAWA 49
WROCŁAW 19
KRAKÓW 9
POZNAŃ 9
ŁÓDŹ 7
KATOWICE 7
GDAŃSK 6
LUBLIN 5
BYDGOSZCZ 4
TORUŃ 4
OSTROŁĘKA 4
BIELSKO-BIAŁA 4
OLSZTYN 4
JASŁO 3
RZESZÓW 3
BYTOM 3
GLIWICE 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 25,57% i przetwórczą 22,64%:

upadłości firm wg klas PKD czerwiec 2019

klasa liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 102 33,77
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 64 21,19
BUDOWNICTWO 52 17,22
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 21 6,95
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 4,30
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 10 3,31
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 7 2,32
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 5 1,66
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 5 1,66
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 4 1,32
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 4 1,32
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,99
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  3 0,99
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 0,66
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 0,66
EDUKACJA 2 0,66
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 2 0,66
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,33

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 25
4941Z Transport drogowy towarów 13
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 11
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 9
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 8
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 8
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 6
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 6
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 6
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 5
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 4
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 4
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 3
3514Z Handel energią elektryczną 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  3
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 3
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  3
4644Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych  3
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 3
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 3
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 3
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X