13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłości firm rosną, ale nie jest to jeszcze skutek pandemii

W czerwcu 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 58 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  Z upadłości chciało skorzystać znacznie więcej firm, ale 72 wnioski o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2020 r.

W całym 2020 r. ogłoszono 329 upadłości firm.

Choć mamy do czynienia ze wzrostem upadłości to nie wynikają one z samej pandemii, ale są naturalnym elementem cyklu gospodarczego.

Ostatni kwartał 2019 r. i pierwszy kwartał 2020 r. przyniósł spowolnienie w gospodarce, co przyczyniło się do wzrostu upadłości. Widać to było wyraźnie w styczniu i lutym b.r.

Zamrożenie gospodarki związane z pandemią zahamowało postępowania egzekucyjne oraz działalność sądów, a tym samy ograniczyło postępowania upadłościowe. Po odmrożeniu tych działań naturalnie wzrasta liczba upadłości.

Analiza branż, które ogłaszają upadłość wyraźnie to potwierdza, gdyż ogłoszone upadłości nie dotyczą branż, w które pandemia uderzyła najsilniej.

Kolejne miesiące będą więc przynosiły znaczne wzrosty upadłości firm.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

upadłości firm miesięcznie czerwiec 2020 r. 

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50             49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec   46 47 58 53 67 81 89
sierpień   48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   54 33 56 61 44 71 68
październik   52 65 50 53 56 82 79
listopad   37 52 54 44 57 49 63
grudzień   44 54 46 48 60 61 56
suma   586 615 591 606 750 807 888

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 52,28% i indywidualnych działalności gospodarczych 28,27%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 172 52,28
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 93 28,27
SPÓŁKA AKCYJNA 21 6,38
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 20 6,08
SPÓŁKA JAWNA 11 3,34
SPÓŁDZIELNIA 4 1,22
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4 1,22
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 4 1,22

W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 19,76% i śląskim 12,77%.

upadłości firm w województwach czerwiec 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 36 10,94
KUJAWSKO-POMORSKIE 16 4,86
LUBELSKIE 6 1,82
LUBUSKIE 7 2,13
ŁÓDZKIE 13 3,95
MAŁOPOLSKIE 16 4,86
MAZOWIECKIE 65 19,76
OPOLSKIE 9 2,74
PODKARPACKIE 16 4,86
PODLASKIE 6 1,82
POMORSKIE 15 4,56
ŚLĄSKIE 42 12,77
ŚWIĘTOKRZYSKIE 11 3,34
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 18 5,47
WIELKOPOLSKIE 30 9,12
ZACHODNIOPOMORSKIE 23 6,99

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 49
WROCŁAW 15
SZCZECIN 10
OLSZTYN 8
POZNAŃ 8
BIELSKO-BIAŁA 7
KRAKÓW 6
KATOWICE 6
ŁÓDŹ 5
BIAŁYSTOK 5
GDAŃSK 4
CZĘSTOCHOWA 4
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 4
GOSTYNIN 3
CIESZYN 3
KIELCE 3
STARGARD 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 24,92 % i przetwórstwem przemysłowym 24,92%:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r czerwiec

klasa Liczba procentowo
GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 1 0,31
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 0,31
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  1 0,31
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 3 0,92
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 0,92
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 3 0,92
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 4 1,23
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 8 2,46
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 10 3,08
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 11 3,38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 12 3,69
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 13 4,00
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 22 6,77
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 27 8,31
BUDOWNICTWO 44 13,54
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 81 24,92
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 81 24,92

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

PKD treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 20
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 17
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 12
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 10
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 10
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 8
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 8
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  7
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 6
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 5
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 5
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
8610Z Działalność szpitali 4
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  3
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 3
3109Z Produkcja pozostałych mebli 3
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 3
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 3
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 3
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3

 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X