13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Odmrożenie gospodarki w maju oznacza powrót upadłości do poziomów sprzed izolacji

W maju 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 49 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  W całym 2020 r. ogłoszono 271 upadłości firm.

Po kwietniowym spadku upadłości związanym z izolacją, w maju wracamy do poziomów sprzed pandemii. Oznacza to, iż w czerwcu możemy notować rekordy w tym zakresie

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

 upadłości firm miesięcznie 2020

 

miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec   44 59 47 49 61 74 86
lipiec   46 47 58 53 67 81 89
sierpień   48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   54 33 56 61 44 71 68
październik   52 65 50 53 56 82 79
listopad   37 52 54 44 57 49 63
grudzień   44 54 46 48 60 61 56
suma   586 615 591 606 750 807 888

Oddalono wnioski o upadłości w stosunku do 274 firm.

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 53,14% i indywidualnych działalności gospodarczych 28,78%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 144 53,14
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 78 28,78
SPÓŁKA AKCYJNA 17 6,27
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 16 5,90
SPÓŁKA JAWNA 9 3,32
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3 1,11
SPÓŁDZIELNIA 2 0,74
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 0,74

W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 20,66% i śląskim 12,18%.

upadłości firm w województwach maj 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 30 11,07
KUJAWSKO-POMORSKIE 10 3,69
LUBELSKIE 6 2,21
LUBUSKIE 6 2,21
ŁÓDZKIE 10 3,69
MAŁOPOLSKIE 15 5,54
MAZOWIECKIE 56 20,66
OPOLSKIE 9 3,32
PODKARPACKIE 12 4,43
PODLASKIE 6 2,21
POMORSKIE 13 4,80
ŚLĄSKIE 33 12,18
ŚWIĘTOKRZYSKIE 8 2,95
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 12 4,43
WIELKOPOLSKIE 26 9,59
ZACHODNIOPOMORSKIE 19 7,01

 

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 42
WROCŁAW 13
SZCZECIN 8
BIELSKO-BIAŁA 7
POZNAŃ 7
KRAKÓW 6
OLSZTYN 6
ŁÓDŹ 5
BIAŁYSTOK 5
KATOWICE 4
GOSTYNIN 3
GDAŃSK 3
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 3
LEGNICA 2
WAŁBRZYCH 2
ZGORZELEC 2
TORUŃ 2
LUBLIN 2
RADOM 2
GORZÓW ŚLĄSKI 2
OPOLE 2
KROSNO 2
BANINO 2
GDYNIA 2
CIESZYN 2
CZĘSTOCHOWA 2
WODZISŁAW ŚLĄSKI 2
ZABRZE 2
STARACHOWICE 2
GIŻYCKO 2
KONIN 2
ŚREM 2
KOŁOBRZEG 2
KOSZALIN 2
STARGARD 2
WAŁCZ 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność handlową 26,02 % i przetwórstwem przemysłowym 23,42%:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r

klasa Liczba procentowo
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 0,37
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1 0,37
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 3 1,12
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 3 1,12
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 3 1,12
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 7 2,60
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2,97
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 8 2,97
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 11 4,09
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 12 4,46
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 19 7,06
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 21 7,81
BUDOWNICTWO 39 14,50
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 63 23,42
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 70 26,02


Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD tresć Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 16
4941Z Transport drogowy towarów 16
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 9
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 8
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  7
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 7
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 6
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 5
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 4
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
8610Z Działalność szpitali 4
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  3
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 3
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 3
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 3
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 3
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 3
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1520Z Produkcja obuwia 2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2399Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 2
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  2
3102Z Produkcja mebli kuchennych 2
3109Z Produkcja pozostałych mebli 2
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  2
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  2
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 2
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  2
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 2
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
7739Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 2

 

 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X