13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

Upadłości firm w pierwszym kwartale 2020 r.

Na koniec marca 2020 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 188 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  Gdybyśmy nie wzięli pod uwagę panującej epidemii to wynik pierwszych 3 miesięcy przełożyłyby się na liczbę upadłości w 2020 r. do wielkości 752 co oznaczałoby wzrost o 28,32 % w stosunku do 2019 r.

Ze względu na epidemię nie można jednak oszacować, ile upadłości będzie w 2020 r., gdyż upadłością zagrożone są całe branże gospodarki

Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, że ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postepowania upadłościowego. W pierwszym kwartle 2020 r. oddalono wnioski o upadłość 201 przedsiębiorstw.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

 upadłości firm miesięcznie marzec 2020

Liczba ogłoszonych upadłości firm
miesiąc 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień   42 49 45 55 61 62 84
maj   46 42 43 51 75 78 67
czerwiec   44 59 47 49 61 74 86
lipiec   46 47 58 53 67 81 89
sierpień   48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   54 33 56 61 44 71 68
październik   52 65 50 53 56 82 79
listopad   37 52 54 44 57 49 63
grudzień   44 54 46 48 60 61 56
suma   586 615 591 606 750 807 888

 Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 54,26% i indywidualnych działalności gospodarczych 29,79%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 102 54,26
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 56 29,79
SPÓŁKA AKCYJNA 11 5,85
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 10 5,32
SPÓŁKA JAWNA 5 2,66
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2 1,06
WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ 2 1,06

 W 2020 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 18,09% i śląskim 14,80%.

upadłości firm w województwach marzec 2020

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 20 10,64
KUJAWSKO-POMORSKIE 7 3,72
LUBELSKIE 2 1,06
LUBUSKIE 3 1,60
ŁÓDZKIE 8 4,26
MAŁOPOLSKIE 12 6,38
MAZOWIECKIE 34 18,09
OPOLSKIE 7 3,72
PODKARPACKIE 8 4,26
PODLASKIE 1 0,53
POMORSKIE 12 6,38
ŚLĄSKIE 28 14,89
ŚWIĘTOKRZYSKIE 7 3,72
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 8 4,26
WIELKOPOLSKIE 15 7,98
ZACHODNIOPOMORSKIE 16 8,51

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2020 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 24
WROCŁAW 8
BIELSKO-BIAŁA 7
KRAKÓW 6
SZCZECIN 6
OLSZTYN 5
ŁÓDŹ 4
KATOWICE 4
POZNAŃ 4
GDAŃSK 3
ZGORZELEC 2
TORUŃ 2
GOSTYNIN 2
OPOLE 2
KROSNO 2
BANINO 2
GDYNIA 2
CIESZYN 2
KONIN 2
OSTRÓW WIELKOPOLSKI 2
KOSZALIN 2
STARGARD 2
WAŁCZ 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów, które prowadziły działalność przetwórczą 25,81% i handlową 24,19%:

upadłości firm wg klas PKD 2020 r

klasa Liczba procentowo
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 1 0,54
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 1 0,54
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 2 1,08
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 2 1,08
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 2 1,08
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 5 2,69
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2,69
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 6 3,23
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 7 3,76
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 8 4,30
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 10 5,38
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 17 9,14
BUDOWNICTWO 27 14,52
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 45 24,19
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 48 25,81

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości:

PKD treść Liczba
4941Z Transport drogowy towarów 13
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 10
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 6
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 5
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 4
4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  4
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 4
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  3
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 3
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
8610Z Działalność szpitali 3
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  2
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 2
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 2
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2
2825Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 2
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  2
3109Z Produkcja pozostałych mebli 2
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  2
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  2
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 2
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
5210B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  2
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2
7219Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 2

 

 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X