21-10-2021 Urszuli i Hilarego
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2021 upadłości firm

W 2021 r. do końca września opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 322 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

  Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 32 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 30 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec 34 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień 31 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień 27 34 54 33 56 61 44 71 68
październik   44 52 65 50 53 56 82 79
listopad   29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień   43 44 54 46 48 60 61 56
suma   587 586 615 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę iż w 2021 r. 617 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2021 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W czerwcu 2021 r. mieliśmy 296 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Były to najwyższe miesięczne wartości w historii, a we wrześniu 181.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2021 r.

 Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 61,61% i indywidualnych działalności gospodarczych 21,98%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 199 61,61
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 71 21,98
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 21 6,50
SPÓŁKA AKCYJNA 13 4,02
SPÓŁKA JAWNA 7 2,17
SPÓŁDZIELNIA 4 1,24
FUNDACJA 3 0,93
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 0,31
STOWARZYSZENIE 1 0,31
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,31
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,31

W 2021 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 29,5%, wielkopolskim 9,32% i śląskim 9,01%.

upadłości firm w województwach  2021

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 27 8,39
KUJAWSKO-POMORSKIE 19 5,90
LUBELSKIE 13 4,04
LUBUSKIE 15 4,66
ŁÓDZKIE 11 3,42
MAŁOPOLSKIE 28 8,70
MAZOWIECKIE 95 29,50
OPOLSKIE 7 2,17
PODKARPACKIE 10 3,11
PODLASKIE 3 0,93
POMORSKIE 20 6,21
ŚLĄSKIE 29 9,01
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 6 1,86
WIELKOPOLSKIE 30 9,32
ZACHODNIOPOMORSKIE 9 2,80

 Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2021 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 73
KRAKÓW 17
POZNAŃ 15
ŁÓDŹ 8
GDYNIA 7
WROCŁAW 7
KATOWICE 5
LUBLIN 5
ZIELONA GÓRA 5
GDAŃSK 4
JELENIA GÓRA 4
TORUŃ 4
BYDGOSZCZ 3
GORZÓW WIELKOPOLSKI 3
LEGNICA 3
RADOM 3
SOPOT 3
SZCZECIN 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością handlową 34,52 % i przetwórstwem przemysłowym 26,19%:

upadłości firm wg klas PKD 2021 r

klasa Liczba procentowo
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 79 24,53
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 69 21,43
BUDOWNICTWO 39 12,11
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 23 7,14
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 20 6,21
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI 19 5,90
TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 15 4,66
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 13 4,04
OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 11 3,42
INFORMACJA I KOMUNIKACJA 9 2,80
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 6 1,86
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 5 1,55
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 4 1,24
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  4 1,24
EDUKACJA 3 0,93
DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 0,62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 1 0,31

Branże w których zanotowano najwięcej upadłości: 

 

PKD treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 17
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 11
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 9
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 8
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 8
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 7
4941Z Transport drogowy towarów 7
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  7
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 6
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 6
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 5
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 5
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 5
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 4
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 4
4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 4
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 4
4752Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 4
7311Z Działalność agencji reklamowych 4
7820Z Działalność agencji pracy tymczasowej  4
8610Z Działalność szpitali 4
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  3
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 3
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 3
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 3
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 3
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 3
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  3
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 3
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  3
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 3


 LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2021 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X