13-08-2022 Hipolita i Diany
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2022 upadłości firm

W pierwszej połowie 2022 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 197 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
styczeń 27 42 69 67 54 50 49 60 60 82
luty 32 34 64 49 48 46 42 62 65 76
marzec 31 54 55 57 62 41 63 83 63 71
kwiecień 38 38 34 42 49 45 55 61 62 84
maj 45 32 49 46 42 43 51 75 78 67
czerwiec 24 30 58 44 59 47 49 61 74 86
lipiec   34 62 46 47 58 53 67 81 89
sierpień   31 46 48 50 55 38 64 61 67
wrzesień   27 34 54 33 56 61 44 71 68
październik   28 44 52 65 50 53 56 82 79
listopad   35 29 37 52 54 44 57 49 63
grudzień   27 43 44 54 46 48 60 61 56
suma   412 587 586 615 591 606 750 807 888

Należy też zwrócić uwagę iż w 2022 r. 212 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2022 r.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2022 r. mieliśmy 1054 postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. W 2021 r. mieliśmy 2270 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. W 2021 r. było 2270 postępowań, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2022 r.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 63,13% i indywidualnych działalności gospodarczych 15,66%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 125 63,13
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 31 15,66
SPÓŁKA AKCYJNA 17 8,59
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 13 6,57
SPÓŁKA JAWNA 3 1,52
SPÓŁDZIELNIA 3 1,52
GOSPODARSTWO ROLNE 2 1,01
STOWARZYSZENIE 1 0,51
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,51
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,51
FUNDACJA 1 0,51

W 2022 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 31,98%, śląskim 11,68% i wielkopolskim 11,17%

upadłości firm w województwach  2022

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 125 63,13
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 31 15,66
SPÓŁKA AKCYJNA 17 8,59
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 13 6,57
SPÓŁKA JAWNA 3 1,52
SPÓŁDZIELNIA 3 1,52
GOSPODARSTWO ROLNE 2 1,01
STOWARZYSZENIE 1 0,51
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,51
ROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE 1 0,51
FUNDACJA 1 0,51

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2022 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 47
KRAKÓW 8
POZNAŃ 8
ŁÓDŹ 6
WROCŁAW 5
KATOWICE 5
RZESZÓW 4
BIELSKO-BIAŁA 4
GORZÓW WIELKOPOLSKI 3
BEŁCHATÓW 3
WOŁÓW 2
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 2
BYDGOSZCZ 2
LUBLIN 2
NADARZYN 2
ZĄBKI 2
GDAŃSK 2
GDYNIA 2
SOPOT 2
CZĘSTOCHOWA 2
MIKOŁÓW 2
LUBOŃ 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się budownictwem 22,84 % i przetwórstwem przemysłowym 19,29%:

upadłości firm wg klas PKD 2022 r

Branże w których zanotowano upadłości:

PKD treść Liczba
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 14
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 12
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 7
4221Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 5
4941Z Transport drogowy towarów 5
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 5
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 4
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 4
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  4
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań 3
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 3
4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt 3
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 3
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
8230Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  3
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  2
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 2
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2
3109Z Produkcja pozostałych mebli 2
4222Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych  2
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 2
4329Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 2
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 2
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  2
4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 2
4661Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia 2
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 2
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 2
5510Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 2
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 2
9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 2
0146Z Chów i hodowla świń 1
0147Z Chów i hodowla drobiu 1
0811Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków 1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  1
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 1
1520Z Produkcja obuwia 1
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1
1624Z Produkcja opakowań drewnianych 1
1722Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych  1
1813Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  1
2221Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2313Z Produkcja szkła gospodarczego 1
2331Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek 1
2369Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu  1
2370Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 1
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 1
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 1
2630Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 1
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 1
2822Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 1
2829Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2891Z Produkcja maszyn dla metalurgii 1
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  1
2899Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
3030Z Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych  1
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  1
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1
3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 1
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 1
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 1
4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 1
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1
4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  1
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  1
4643Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego  1
4646Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych 1
4647Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego 1
4652Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 1
4665Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 1
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 1
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 1
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 1
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 1
4920Z Transport kolejowy towarów 1
4931Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski  1
5224C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 1
5320Z Pozostała działalność pocztowa  i kurierska 1
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)  1
5811Z Wydawanie książek 1
5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo  1
6190Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji  1
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  1
7311Z Działalność agencji reklamowych 1
7320Z Badanie rynku i opinii publicznej 1
7711Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 1
7740Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, 1
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8292Z Działalność związana z pakowaniem 1
8541A Szkoły policealne 1
8610Z Działalność szpitali 1
8621Z Praktyka lekarska ogólna  1
8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
9312Z Działalność klubów sportowych 1
9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki  1
9411Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 1

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2022 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X