20-06-2024 Bogny i Florentyny
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2023 upadłości firm

W pierwszym kwartale 2023 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 105 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
styczeń 39 27 42 69 67 54 50 49 60
luty 34 32 34 64 49 48 46 42 62
marzec 32 31 54 55 57 62 41 63 83
kwiecień   38 38 34 42 49 45 55 61
maj   45 32 49 46 42 43 51 75
czerwiec   24 30 58 44 59 47 49 61
lipiec   26 34 62 46 47 58 53 67
sierpień   16 31 46 48 50 55 38 64
wrzesień   31 27 34 54 33 56 61 44
październik   32 28 44 52 65 50 53 56
listopad   33 35 29 37 52 54 44 57
grudzień   25 27 43 44 54 46 48 60
suma 105 360 412 587 586 615 591 606 750

Należy też zwrócić uwagę iż w 2023 r. 107 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2023 r.

Na spadającą liczbę upadłości mają wpływ rosnące postępowania restrukturyzacyjne oraz ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą. W 2023 r. 380 przedsiębiorców którzy zakończyli działalność w okresie 12-tu miesięcy ogłosiło upadłość konsumencką.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2023 r. mieliśmy 1157 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w 2022 r. 2730, w 2021 r. 2270, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2023 r.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 66,67% i indywidualnych działalności gospodarczych 14,29%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70 66,67
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 15 14,29
SPÓŁKA AKCYJNA 8 7,62
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 6 5,71
SPÓŁDZIELNIA 4 3,81
SPÓŁKA JAWNA 1 0,95
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 1 0,95

W 2023 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 27,62%.

upadłości firm w województwach  2023

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 10 9,52
KUJAWSKO-POMORSKIE 5 4,76
LUBELSKIE 2 1,90
LUBUSKIE 2 1,90
ŁÓDZKIE 8 7,62
MAŁOPOLSKIE 10 9,52
MAZOWIECKIE 29 27,62
OPOLSKIE 5 4,76
PODKARPACKIE 5 4,76
PODLASKIE 1 0,95
POMORSKIE 5 4,76
ŚLĄSKIE 10 9,52
ŚWIĘTOKRZYSKIE 3 2,86
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 3,81
WIELKOPOLSKIE 4 3,81
ZACHODNIOPOMORSKIE 2 1,90

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2023 r.:

Miasto Liczba
WARSZAWA 25
ŁÓDŹ 5
KRAKÓW 4
WROCŁAW 2
NOWY SĄCZ 2
RZESZÓW 2
BIELSKO-BIAŁA 2
KATOWICE 2
MYSŁOWICE 2
OSTRÓDA 2

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 22,86% i budownictwem 20 % :

upadłości firm wg klas PKD 2023 r

Branże w których zanotowano upadłości:

PKD treść Liczba
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 9
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 6
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 4
3109Z Produkcja pozostałych mebli 4
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  3
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 3
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  2
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 2
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  2
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  2
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 2
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 2
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 2
9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki  1
8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  1
8610Z Działalność szpitali 1
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1
6910Z Działalność prawnicza 1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 1
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
6420Z Działalność holdingów finansowych 1
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 1
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 1
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   1
4941Z Transport drogowy towarów 1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  1
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  1
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 1
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 1
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 1
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 1
4644Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych  1
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 1
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  1
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  1
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  1
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 1
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 1
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 1
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
4213Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 1
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 1
3020Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 1
2896Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 1
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  1
2849Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 1
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2120Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 1
1812Z Pozostałe drukowanie  1
1722Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych  1
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 1
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 1
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 1
1086Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 1
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  1

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X