25-05-2024 Urbana i Grzegorza
Kontakt
Centralny Ośrodek
Informacji Gospodarczej

coig@coig.com.pl
www.coig.com.pl

tel. (0 22) 648 80 90
fax (0 22) 205 04 39

2023 upadłości firm

Do końca września 2023 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 295 upadłości firm, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.  

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych miesiącach:

miesiąc 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
styczeń 39 27 42 69 67 54 50 49
luty 34 32 34 64 49 48 46 42
marzec 32 31 54 55 57 62 41 63
kwiecień 34 38 38 34 42 49 45 55
maj 30 45 32 49 46 42 43 51
czerwiec 39 24 30 58 44 59 47 49
lipiec 29 26 34 62 46 47 58 53
sierpień 23 16 31 46 48 50 55 38
wrzesień 35 31 27 34 54 33 56 61
październik   32 28 44 52 65 50 53
listopad   33 35 29 37 52 54 44
grudzień   25 27 43 44 54 46 48
suma 295 360 412 587 586 615 591 606

Należy też zwrócić uwagę iż w 2023 r. 426 wniosków o upadłość oddalono.

upadłość firm i oddalenia wniosków o upadłość w 2023 r.

Na spadającą liczbę upadłości mają wpływ rosnące postępowania restrukturyzacyjne oraz ogłaszanie upadłości konsumenckiej przez osoby prowadzące wcześniej działalność gospodarczą. W 2023 r. 1206 przedsiębiorców zamiast upadłości firmy ogłosiło upadłość konsumencką.

Prawdziwy obraz liczby firm zagrożonych niewypłacalnością pokaże nam zsumowanie upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych. W 2023 r. mieliśmy 3506 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w 2022 r. 2730, w 2021 r. 2270, w 2020 r. 1387, a w 2019 r. 1051.

upadłości i postępowania restrukturyzacyjne w 2023 r.

Liczba postępowań upadłościowych w poszczególnych latach:

postępowania upadłościowe w poszczególnych latach

Najwięcej postępowań dotyczy spółek z o.o. 66,78% i indywidualnych działalności gospodarczych 13,56%.

Forma prawna Liczba procentowo
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 197 66,78
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 40 13,56
SPÓŁKA AKCYJNA 22 7,46
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 19 6,44
SPÓŁDZIELNIA 6 2,03
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 5 1,69
SPÓŁKA JAWNA 5 1,69
GOSPODARSTWO ROLNE 1 0,34

W 2023 roku najwięcej postępowań upadłościowych rozpoczęto w województwie mazowieckiem 24,07%.

upadłości firm w województwach  2023

Województwo Liczba procentowo
DOLNOŚLĄSKIE 22 7,46
KUJAWSKO-POMORSKIE 12 4,07
LUBELSKIE 8 2,71
LUBUSKIE 6 2,03
ŁÓDZKIE 15 5,08
MAŁOPOLSKIE 22 7,46
MAZOWIECKIE 71 24,07
OPOLSKIE 11 3,73
PODKARPACKIE 16 5,42
PODLASKIE 2 0,68
POMORSKIE 22 7,46
ŚLĄSKIE 38 12,88
ŚWIĘTOKRZYSKIE 6 2,03
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 12 4,07
WIELKOPOLSKIE 22 7,46
ZACHODNIOPOMORSKIE 10 3,39

Miasta, w których ogłoszono upadłości firm w 2023 r.:

MIASTO Liczba
WARSZAWA 61
KRAKÓW 10
POZNAŃ 10
ŁÓDŹ 9
GDAŃSK 8
WROCŁAW 6
RZESZÓW 6
BIELSKO-BIAŁA 6
SZCZECIN 6
LUBLIN 5
GDYNIA 5
KATOWICE 4
MYSŁOWICE 4
OLSZTYN 4
RADOM 3
KLUCZBORK 3
OPOLE 3
CHORZÓW 3
KIELCE 3
OSTRÓDA 3

Jeżeli chodzi o działy gospodarki to najwięcej postępowań dotyczy podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym 24,75% i handlem 20 % :

upadłości firm wg klas PKD 2023 r

Branże w których zanotowano upadłości:

PKD Treść Liczba
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 15
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 13
4941Z Transport drogowy towarów 11
6810Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 10
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 9
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 8
3109Z Produkcja pozostałych mebli 7
6201Z Działalność związana z oprogramowaniem 6
4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 5
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 5
7830Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników  5
4211Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 4
4321Z Wykonywanie instalacji elektrycznych 4
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 4
4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 4
4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 4
7010Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,  4
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów 3
2511Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 3
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 3
4642Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 3
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  3
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 3
9602Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 3
0111Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 2
0240Z Działalność usługowa związana z leśnictwem  2
1012Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu  2
1101Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 2
1392Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 2
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych 2
2222Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 2
2229Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 2
2512Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 2
2562Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych 2
2712Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 2
2896Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów 2
3511Z Wytwarzanie energii elektrycznej 2
4299Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 2
4322Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych 2
4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 2
4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 2
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 2
4675Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 2
4690Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 2
4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 2
4724Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich  2
4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 2
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,  2
6209Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych  2
6419Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne  2
6420Z Działalność holdingów finansowych 2
8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  2
0113Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych  1
0161Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 1
0220Z Pozyskiwanie drewna  1
0620Z Górnictwo gazu ziemnego  1
0990Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo 1
1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa  1
1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego  1
1032Z Produkcja soków z owoców i warzyw 1
1051Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów 1
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek  1
1083Z Przetwórstwo herbaty i kawy 1
1086Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 1
1092Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 1
1399Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana  1
1412Z Produkcja odzieży roboczej 1
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 1
1419Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 1
1621Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 1
1623Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 1
1722Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych  1
1812Z Pozostałe drukowanie  1
2059Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2120Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 1
2223Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 1
2361Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 1
2364Z Produkcja zaprawy murarskiej 1
2369Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu  1
2433Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno 1
2529Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 1
2561Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 1
2599Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 1
2812Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego  1
2841Z Produkcja maszyn do obróbki metalu 1
2849Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 1
2893Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu  1
2920Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 1
2931Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych  1
3020Z Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 1
3101Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne 1
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn  1
3315Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi 1
3514Z Handel energią elektryczną 1
3530Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę  1
4213Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 1
4333Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 1
4339Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 1
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane  1
4519Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli  1
4611Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego  1
4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna  1
4614Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 1
4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów  1
4623Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt 1
4631Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 1
4634B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych 1
4638Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki  1
4639Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów  1
4641Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych 1
4644Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych  1
4645Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków 1
4649Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 1
4674Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu  1
4677Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 1
4726Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona  1
4730Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych  1
4742Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona  1
4754Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 1
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona  1
4772Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona  1
5229C Działalność pozostałych agencji transportowych 1
5520Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania   1
5819Z Pozostała działalność wydawnicza  1
5829Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 1
6110Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 1
6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 1
6203Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 1
6311Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność  1
6492Z Pozostałe formy udzielania kredytów  1
6499Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych  1
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,  1
6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 1
6831Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 1
6832Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 1
6910Z Działalność prawnicza 1
7311Z Działalność agencji reklamowych 1
7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 1
7733Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 1
7810Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  1
8010Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 1
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 1
8610Z Działalność szpitali 1
8623Z Praktyka lekarska dentystyczna  1
8690A Działalność fizjoterapeutyczna 1
8710Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  1
8730Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych  1
9321Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki  1
9511Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 1
9609Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana  1

 

 

LISTA FIRM W UPADŁOŚCI

Poleć serwis
Polecamy
Copyright 1996-2024 Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej
Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji, akceptacji plików cookie można znaleźć tutaj   X